Article: У00050072

    Маслопровод Ду 10 1010.01.046